>> >> Dlaczego małe firmy nie oferują planów emerytalnych

Dlaczego małe firmy nie oferują planów emerytalnych

Anonim

(iStockPhoto)

Jeśli chcesz pracować w dużej firmie, a nie w mniejszej, możesz otrzymać świadczenia emerytalne. Według ostatnich zeznań Rządowego Biura Odpowiedzialności jedynie 14 procent małych pracodawców zatrudniających mniej niż 100 pracowników sponsoruje plan, w którym pracownicy mogą oszczędzać na emeryturę. Oto dlaczego prawdopodobnie nie uzyskasz dostępu do konta emerytalnego, jeśli pracujesz dla małej firmy:

Zbyt mały . Najmniejsze firmy najrzadziej oferują świadczenia emerytalne. "W początkowych latach istnienia wiele małych firm walczy o przetrwanie i nie ma stabilności ani zasobów, aby stworzyć plan emerytalny", mówi Paula Calimafde, przewodnicząca Small Business Council of America. "Kiedy małe firmy przetrwają początkowy okres niepewności, mają o wiele lepszą pozycję do zaoferowania korzyści i są znacznie bardziej skłonne do ustanowienia planu".

Tylko 5 procent firm z czterema lub mniej pracownikami oferuje plan emerytalny, w porównaniu do 31 procent firm zatrudniających od 26 do 100 pracowników, według GAO. To znacznie mniej niż około połowa pracowników sektora prywatnego, którzy mają dostęp do świadczeń emerytalnych w miejscu pracy. "Jeśli dopiero zaczęli i nie mają zbyt wielu funduszy, mogą po prostu nie być w stanie zapewnić tego typu świadczeń, dopóki nie staną się silniejsi finansowo" - mówi Charles Jeszeck, dyrektor ds. Edukacji, siły roboczej i bezpieczeństwa dochodów GAO.

Ostatnie badanie przeprowadzone przez Wakefield Research and Capital One ShareBuilder 401 (k) wśród 500 właścicieli firm w firmach zatrudniających 50 lub mniej pracowników wykazało, że ponad połowa nie oferuje żadnych świadczeń emerytalnych, często dlatego, że nie mają "wystarczającej liczby pracowników do zrobienia" warto "(48 procent) lub ta firma jest zbyt niepewna (11 procent).

Niska płaca . Małe firmy o niskich płacach mają najmniejsze szanse na zapewnienie pracownikom świadczeń emerytalnych. Tylko 3 procent małych pracodawców płacących średnie wynagrodzenie poniżej 10 000 $ miało plan emerytalny dla pracowników, w przeciwieństwie do 34 procent małych pracodawców płacących pracownikom średnio od 50 000 do 99 999 dolarów rocznie. Niektórzy właściciele małych firm nie oferują 401 (k), ponieważ ich pracownicy są w większości krótkoterminowi (11 procent), zgodnie z ankietą ShareBuilder 401 (k).

Wybór inwestycji . Drobni pracodawcy powiedzieli GAO, że uważają, że wybór opcji inwestycyjnych dla pracowników jest trudny, szczególnie jeśli ich pracownicy obejmują zarówno młodszych, jak i starszych pracowników. "Plany emerytalne powodują nieznane ryzyko, ponieważ właściciel nie rozumie, jak działają plany, które planują wykorzystać, ile kosztują, jakie są korzyści z planu, jakie są wady lub w wielu przypadkach, jak je uruchomić, "mówi Bryan Fiene, starszy wiceprezes Robert W. Baird and Co." Wiele firm po prostu decyduje, że nie jest to warte wysiłku, ryzyka lub kosztów, aby rozpocząć plan. "

Małe firmy nie zawsze chcą wziąć na siebie odpowiedzialność pomagania pracownikom w przygotowaniu się do przejścia na emeryturę lub załatwieniu wszystkich formalności. "Wiele firm ma problemy z przepisami, boją się zobowiązań związanych z realizacją planu i wiedzą, jakie obowiązki mają do wykonania" - mówi Jeszeck. "Jest tak duży wybór, że może to być bardzo mylące."

Opłaty . Duże plany 401 (k) mogą negocjować za niskie opłaty, ale małym pracodawcom brakuje tej siły przetargowej, ponieważ generalnie mają mniej pieniędzy w planie. Uczestnicy małych planów często płacą wyższe opłaty za prowadzenie dokumentacji i zarządzania inwestycjami niż pracownicy w większych planach. Ankieta GAO dotycząca sponsorzy planu z 2012 r. Wykazała, że ​​pracownicy w planach z mniej niż 50 uczestnikami płacili średnio 0, 43 procent swoich aktywów planowych rocznie w opłatach, podczas gdy uczestnicy większych planów z ponad 500 uczestnikami płacili około połowę tej kwoty (0, 22 procent). do prowadzenia ewidencji i usług administracyjnych. Uczestnicy małych projektów również zapłacili znacznie więcej za doradztwo i usługi doradcze, aby pomóc pracodawcy w wypełnianiu obowiązków związanych z planem (0, 29%) niż pracownicy w dużych planach (0, 07%). Prawie jedna czwarta respondentów (23 procent) w ankiecie ShareBuilder 401 (k) twierdzi, że nie oferuje planu 401 (k), ponieważ nie mogą sobie pozwolić na ofertę firmy, a 12 procent twierdzi, że opłaty za zarządzanie są zbyt wysokie wysoki.

Priorytet dla korzyści zdrowotnych . Niektórzy drobni pracodawcy woleliby przeznaczyć swoje ograniczone świadczenia na świadczenia dla pracowników na oferowanie lub poprawę świadczeń zdrowotnych niż rozpoczęcie programu emerytalnego. Pracownicy sektora prywatnego zatrudniający 99 lub mniej pracowników wydają 1, 55 USD za godzinę pracy na ubezpieczenie zdrowotne, ponad dwa razy tyle, co 60 centów na godzinę, które wydają na świadczenia emerytalne, zgodnie z danymi Bureau of Labor Statistics z marca 2013 r. "W miarę, jak firma staje się bardziej ugruntowana, pierwszą korzyścią, jaką zwykle oferują, jest plan medyczny, a następnie, gdy już się to stanie, plan emerytalny" - mówi Jeszeck.

Większość właścicieli małych firm bez planów 401 (k) (68 procent) twierdzi, że oferowanie planu 401 (k) byłoby korzystne dla przyciągnięcia i zatrzymania pracowników. Niektórzy właściciele małych firm powiedzieli firmie ShareBuilder 401 (k), że ponownie rozważyliby plan 401 (k) w przyszłości, gdyby otrzymali korzyści podatkowe dla właścicieli (32 procent) i niższe koszty planów (29 procent) lub gdyby ich firma doświadczyła wyższy przychód (24 procent) lub poprawa rentowności (20 procent).

Drobni pracodawcy, którzy oferują świadczenia emerytalne, mówią, że robią to, ponieważ to część ich odpowiedzialności jako właściciela firmy (50 procent) i pomaga przyciągnąć lub zatrzymać pracowników (41 procent). Niektórzy właściciele małych firm oferują także świadczenia emerytalne, ponieważ chcą sami zapisać się na emeryturę (39 procent) i otrzymać ulgę podatkową (32 procent). "Oni chcą pomagać pracownikom, ale chcą też pomóc sobie obniżyć podatki i oszczędzić na emeryturę", mówi Stuart Robertson, prezes ShareBuilder 401 (k). Kiedy małe firmy oferują plan 401 (k), mówi: "zyskują zarówno na oszczędzaniu, jak i zachowaniu cennych pracowników."