>> >> Co małżeństwa muszą wiedzieć o zabezpieczeniu społecznym

Co małżeństwa muszą wiedzieć o zabezpieczeniu społecznym

Anonim

Małżeństwa powinny koordynować swoje decyzje dotyczące zabezpieczenia społecznego. (Getty Images)

Pary małżeńskie mają kilka opcji zabezpieczenia społecznego, które nie są dostępne dla osób samotnych. Niektóre żonate osoby kwalifikują się do zasiłku dla współmałżonków, a wdowy i wdowcy kwalifikują się do świadczeń dla osób pozostałych przy życiu, jeśli im wcześniej zarabia wyższy współmałżonek. Nawet małżonkowie, którzy nie pracowali za wynagrodzeniem, mogą kwalifikować się do ZUS w oparciu o zarobki pracującego współmałżonka. Oto, co małżonkowie powinni wiedzieć o ubezpieczeniu społecznym:

1. Jak zdobywać kredyty. Jeśli pracowałeś i płaciłeś podatki w ZUS przez co najmniej 10 lat i co najmniej 40 punktów, prawdopodobnie będziesz uprawniony do otrzymywania zasiłków. Kwalifikujesz się na kredyty, gdy zarabiasz i płacisz podatki na ubezpieczenie społeczne. W 2017 r. Otrzymasz jeden kredyt za każde 1300 USD przychodu. W przypadku maksymalnie czterech kredytów rocznie trzeba mieć co najmniej 5, 200 USD dochodu.

Najważniejsze wieki dla
Planowanie emerytury

  • Najważniejsze poziomy planowania emerytalnego: 50
  • Najważniejsze poziomy planowania emerytalnego: 59 ½
  • Najważniejsze poziomy planowania emerytalnego: 65
  • Najważniejsze poziomy planowania emerytalnego: 66
  • Najważniejsze poziomy planowania emerytalnego: 70 ½

2. Jak zakwalifikować się do świadczeń dla małżonków. Osoby zamężne, które nie zarabiają wystarczająco dużo, aby zakwalifikować się do ubezpieczenia społecznego, mogą nadal kwalifikować się do wypłaty dla współmałżonka. Małżonkowie są uprawnieni do świadczeń na podstawie własnego rejestru zarobków lub kwoty równej do 50 procent przysługującej małżonkowi wyższego zarobku. Na przykład, jeśli jeden z małżonków ma prawo zacząć pobierać 2 000 USD miesięcznie w swoim pełnym wieku emerytalnym, drugi z małżonków byłby uprawniony do otrzymania 1000 USD miesięcznie jako dodatek współmałżonka w pełnym wieku emerytalnym, chyba że jej własna korzyść jest wyższa. W przypadku wcześniejszego zgłoszenia roszczenia o wypłatę małżeńską są niższe.

4. Osoby rozwiedzione mogą kwalifikować się do świadczeń małżeńskich. Jeśli byłeś w związku małżeńskim ze swoim byłym współmałżonkiem przez co najmniej 10 lat, możesz być uprawniony do otrzymania zasiłku dla małżonków. Byli małżonkowie mogą również kwalifikować się do świadczeń dla wdów i wdowców, jeżeli były małżonek zmarł, a małżeństwo trwało co najmniej 10 lat. Otrzymasz wyższą część zasiłku na podstawie własnego rekordu zarobków lub zasiłku wdowy po zmarłym współmałżonka lub wdowcy, a nie obu.

5. Osoby, które przeżyły, również kwalifikują się do płatności. Pozostali przy życiu współmałżonkowie są uprawnieni do otrzymania świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych w wysokości kwoty, którą zmarły małżonek otrzymał przed śmiercią, jeśli kwota ta jest większa niż dotychczasowa wypłata emeryta. Kiedy jeden z małżonków przepada, wdowa lub wdowiec mogą zacząć otrzymywać większą składkę na ubezpieczenie społeczne, jeżeli wcześniej zarabiający współmałżonek zmarł pierwszy. Jednak gospodarstwa domowe, które wcześniej otrzymały dwie odprawy ubezpieczenia społecznego, otrzymają je tylko po tym, jak małżonek przepadnie.

Joseph Carbone Jr. jest certyfikowanym planistą finansowym i założycielem bloga Social Security Teacher.

10 Zasad bezpieczeństwa społecznego Każdy powinien wiedzieć