>> >> Jak emeryci mogą trafić na dochód "Sweet Spot"

Jak emeryci mogą trafić na dochód "Sweet Spot"

Anonim

Szukaj możliwości generowania dochodów na emeryturę z wielu źródeł w swoim portfolio. (Getty Images)

Wycofanie środków z twojego portfela to nie jedyny sposób na zdobycie dochodów. Jest możliwe, jak mówią doradcy finansowi, skonstruowanie strumienia dochodów z funduszy inwestycyjnych, które obejmują akcje dywidendowe. Połącz to z niektórymi funduszami obligacji, a może z niecodziennym produktem lub dwoma, które wyrzucają pasywny dochód, a twoje portfolio może wzrosnąć i przynieść solidny dochód.

Zacznij od zbadania dynamiki istniejącego portfela, aby upewnić się, że rozumiesz, w jaki sposób zapewnia on wzrost lub dochód - mówi Larry R. Frank Senior, doradca inwestycyjny w Roseville w Kalifornii. Podpisuje się filozofii "całkowitego zwrotu", która analizuje zarówno pojazdy napędzane wzrostem, jak i dochody, aby wykryć wiele strumieni dochodów emerytalnych.

Oddanie części twojego portfela do natychmiastowego dochodu jest "jak myślenie o nim jako o koncie w banku - wydajesz zainteresowanie, ale utrzymujesz zleceniodawcę" - mówi Frank. Najwyższa wartość twojego portfela będzie się wahać w zależności od kwoty natychmiastowego dochodu, który odrzucisz - lub nie - ale podstawowa wartość pozostanie niezmieniona, wyjaśnia Frank. "Twoim celem jest wzięcie tylko części procentowej pieniędzy pochodzących z dywidend i odsetek od obligacji, i zawsze reinwestowanie części, tak, że gdy rynek źle się zachowuje, możesz kupować więcej po niższych cenach", mówi.

Frank i inni doradcy twierdzą, że nie jest mądrze zmierzyć całe swoje portfolio w kierunku jednego rodzaju dochodu - nawet jeśli wydaje się, że rozsądne jest, na przykład, zainwestowanie głównie w akcje lub fundusze dywidendowe lub w obligacje lub fundusze obligacji.

Doradcy finansowi twierdzą, że rozsądnie jest zbilansować nie tylko dochody, ale także krótko- i długoterminową zmienność funduszy, akcji lub obligacji. Stwórz mieszankę akcji wzrostu i dochodów oraz krótko- i długoterminowych obligacji, które powinny się równoważyć, gdy wzrost gospodarczy zacznie się zmniejszać.

Tymczasem przygotuj plan wydatków. Opisz, w jaki sposób zdobędziesz dochód i jak ten dochód wpływa na całkowity dochód. Kiedy inwestujesz w fundusz giełdowy, wybierasz sposób kierowania dochodu z dywidendy: do zatrzymania w funduszu lub do ciebie.

Tak czy inaczej, doradcy twierdzą, że istotne jest uznanie przychodu z dywidendy za dyskrecjonalną, używaną do płacenia za dodatki, takie jak wakacje i prezenty. Twoje podstawowe wydatki na życie muszą być pokrywane ze źródeł dochodów, które się nie wahają, takich jak renty, długoterminowe obligacje, emerytury i ubezpieczenia społeczne. Te gwarantowane źródła dochodu pokryją koszty zakwaterowania, opieki zdrowotnej, podatków i codziennych wydatków.

Rick Foster, prezes i założyciel Guardian Financial Management Inc., z siedzibą w Lewisville w Teksasie, nazywa dywidendopłacalne akcje kategorią "konserwatywnego wzrostu", która uzupełnia podstawowe źródła dochodu i skutecznie służy jako wypłata "wypłaty". "Gwarantowane", mówi Foster, mimo że inni doradcy zgadzają się, że firmy starają się nie ograniczać ani nie eliminować wypłat dywidendy.

Aby zrozumieć zakres zmian w portfelu generującym dochód, śledzić wyniki portfela przez kilka lat. Wykryjesz parametry portfela. Oczywiście nie chcesz liczyć na dochody osiągnięte, gdy portfolio osiągnie najwyższy poziom. Aby być bezpiecznym, Frank mówi, że otrzymasz dochód w wysokości około 80 procent punktu środkowego zakresu. Jeśli spadnie spowolnienie i zmniejszy się dochód, prawdopodobnie nadal będziesz otrzymywać większość tego, do czego przywykłeś. (Ale będziesz musiał dostosować swoje oczekiwania i wydatki do przodu, dodaje.)

Kilka pojazdów produkujących dochód znajduje się poza głównym nurtem. Niektóre fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości, na przykład, zrzucają dochody. REIT, które sprzedają się jak akcje, posiadają portfele inwestycyjne, takie jak budynki biurowe, budynki mieszkalne, parki przemysłowe i tym podobne. Zazwyczaj wartości bazowe REIT zmieniają się stopniowo, a aktywa nieruchomości zwykle mają przewidywalne koszty i dochody.

Foster jest fanem mało znanej strategii, która opiera się na uniwersalnej polisie ubezpieczeniowej na życie o stałym dochodzie. Wpływy z polis ubezpieczeniowych na życie nie podlegają opodatkowaniu i możliwe jest, jak mówi, pożyczanie od polisy bez podatku, przy czym polityka zasadniczo pokrywa się, gdy zasiłek pośmiertny się zaciąga. Celem jest "zawyżenie" ubezpieczenia na życie. polityka poprzez gromadzenie gotówki.

"Działa jak Roth IRA na sterydach" - mówi. "Twoja polisa będzie gromadzić pieniądze, ponieważ zminimalizowałeś świadczenie z tytułu śmierci".

Kultywowanie dochodów z twojego portfela wymaga staranności, zgadzają się doradcy.

Andrew Jamison, certyfikowany planista finansowy z Main Avenue Financial Services w Beaverton w Oregonie, mówi, że będziesz musiał monitorować wyniki akcji i funduszy akcyjnych, które spodziewasz się dostarczyć możliwego do wydania dochodu. (Zaleca firmie Dividend.com, że jest dobrym źródłem danych o zasobach i funduszach generujących dywidendę.) Na przykład, będziesz chciał zrozumieć, w jaki sposób firmy obliczają datę własności w celu obliczania dywidend, abyś prawidłowo wyliczył czas kupna lub sprzedaży .

Dbanie o dochody z wyważonego portfela, on i inni doradcy są zgodni, nigdy nie jest kwestią "ustawienia i zapomnienia".