>> >> Jak kopać dla zysku z MLP

Jak kopać dla zysku z MLP

Anonim

Rafineria ropy naftowej o zmierzchu (Getty Images)

Inwestorzy o stałych przychodach, zapowiedziane skąpym zyskiem na obligacjach i oszczędnościach bankowych, mogą być mądrzejsi, by spojrzeć dalej - może aż do Permian Basin of Texas lub Marcellus Shale country w Pensylwanii, gdzie można kupić fabrykę ropy lub gazu, pole magazynowe lub potok.

Jeśli to brzmi jak gra dla dużych chłopców, pomyśl jeszcze raz.

Zwykli inwestorzy z żołądkiem na ryzyko mogą również grać z kapitanowymi spółkami komandytowymi lub MLP, rodzaj funduszu sprzedawanego w "jednostkach", takich jak akcje.

Skup się na ropie i gazie. Podczas gdy MLP można ustanowić w różnych branżach, zdecydowana większość z prawie 150 firm dzisiaj specjalizuje się w ropie i gazie.

"Typowy wynik MLP wynosi dziś od 6 do 8 procent, ale jest kilka dobrych firm, które zarabiają aż 11 procent i są gotowe do wzrostu" - mówi Jimmy Vallee, specjalista MLP i główny partner w prawie Paula Hastingsa firma w Houston.

MLP mogą być także dobre w sezonie podatkowym.

Wśród 10 największych MLP cztery oferują plony powyżej 8 procent, według MLP Data. Są to partnerzy Enviva (oznaczenie: EVA), Ciner Resources (CINR), pośrednicy DCP (DPM) i Oneok Partners (OKS).

Wielu ekspertów uważa, że ​​MLP są dziś szczególnie atrakcyjne. Ceny energii odrobiły część strat z ostatnich minimów, ale nadal są znacznie poniżej szczytów.

"Wycena Midstream (MLP) pozostaje atrakcyjna i uważamy, że inwestorzy zostaną nagrodzeni w perspektywie długoterminowej, ponieważ fundamenty ulegną wzmocnieniu w 2016 i 2017 roku", mówi Matt Sallee, menedżer portfelowy w Tortoise Capital w Leawood w Kansas, w nawiązaniu do MLP specjalizujących się w gromadzeniu przetwarzanie i transport ropy i gazu. Tortoise prowadzi szereg zamkniętych funduszy inwestycyjnych skoncentrowanych na MLP.

Nie dotyczy akcji. Chociaż są one kupowane i sprzedawane na giełdzie, lub za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych lub funduszy giełdowych, MLP nie są takie same jak akcje zwykłych publicznych korporacji. W rzeczywistości nie są to korporacje, ale spółki komandytowe, mówi Vallee.

"Dlatego zamiast dwóch poziomów podatku, jak w przypadku korporacji, istnieje tylko jeden poziom podatku - na poziomie posiadacza jednostki" - mówi. "Ponadto odliczenia, takie jak amortyzacja, są również przenoszone na posiadaczy jednostek uczestnictwa, tym samym równoważąc część lub całość udziałów posiadaczy jednostek uczestnictwa w dochodzie i powodując, że rzeczywisty dochód podlegający opodatkowaniu dla posiadacza jednostki jest bardzo niski."

Niskie podatki i ulgi na amortyzację i inne odliczenia pomagają wyjaśnić relatywnie wysokie zyski MLP. Amortyzacja zwiększa koszt podatkowy w przypadku sprzedaży jednostek.

Inwestor MLP. "MLP są odpowiednie dla długoterminowych inwestorów zainteresowanych atrakcyjnymi łącznymi zwrotami, w tym wysokim poziomem bieżących dochodów", mówi Jay Hatfield, prezes Infrastructure Capital Advisors, nowojorskiego doradcy inwestycyjnego, który zarządza funduszami giełdowymi i funduszami hedgingowymi .

"Muszą być jednak gotowi zaakceptować zmienność cen, ponieważ MLP mają tendencję do handlu (w cenie obok) z bardziej ryzykownymi udziałami energetycznymi, nawet jeśli bazowe przedsiębiorstwa są mniej zmienne niż firmy zajmujące się poszukiwaniem energii".

MLP są atrakcyjne, ponieważ rurociągi, przetwarzanie i magazynowanie są stosowane bez względu na to, czy ceny energii są wyższe, czy niższe, więc inwestorzy mają nadzieję, że nadal będą otrzymywać dochody nawet w czasach szczupłych. Mimo to nadzieja ta może zostać zerwana, jeśli niskie ceny spowodują, że producenci ropy przestaną wykorzystywać pola zasilające rury, zbiorniki i procesory, które posiada MLP.

Na długi dystans. MLP, mówi Hatfield, powinny być uważane za długoterminowe. "W dłuższej perspektywie rentowność i wzrost dystrybucji prawdopodobnie zrekompensują krótkoterminową zmienność cen surowców" - mówi.

Vallee zgadza się. "Inwestorzy, którzy ściśle poszukują aprecjacji kapitału - stary niski buy, sprzedają inwestorowi wysokiego typu - powinni trzymać się z daleka od inwestycji w MLP, które mają być utrzymywane przez długi czas, aby zrealizować pełne korzyści płynące z inwestycji" on mówi.

Jako holding długoterminowy MLP może również pomóc w dywersyfikacji portfela, dodaje Hatfield, ponieważ są one napędzane przez czynniki inne niż te, które wpływają na inne gospodarstwa o stałym dochodzie, takie jak obligacje.

Ze względu na korzystne traktowanie podatkowe MLP powinny być przechowywane na kontach podlegających opodatkowaniu, mówi Vallee. Umieszczenie ich na koncie z odroczonym podatkiem, gdzie wypłaty są opodatkowane jako dochód, może faktycznie zwiększyć obciążenie podatkowe.

MLP są najlepsze dla inwestorów poszukujących bieżących dochodów, a nie długoterminowego wzrostu, mówi Matthew Spiegel, profesor finansów i dyrektor studiów podyplomowych w Yale School of Management. Dzieje się tak dlatego, że inwestor, który reinwestuje dywidendy, byłby opodatkowany co roku, mówi. Inwestorowi temu będzie lepiej radzić sobie z holdingiem, którego zyski pochodzą ze wzrostu wartości kapitału, który nie podlega opodatkowaniu do momentu sprzedaży inwestycji.

Czego powinien szukać inwestor? "Rozważny inwestor MLP będzie szukał stabilności przepływów pieniężnych i zdolności kredytowej w poszukiwaniu dobrych inwestycji MLP" - mówi Vallee.

"MLP, które mają wiele długoterminowych kontraktów z wiarygodnymi kontrahentami, takimi jak super-wielkie kompanie naftowe i duże niezależne firmy naftowe, które mają historię stałych przepływów pieniężnych i dystrybucji, są idealne dla inwestora MLP", mówi.

Uważaj też na firmy o zbyt dużym zadłużeniu, mówi.

Obecnie Vallee zaleca MLP "midstream", które specjalizują się w zbieraniu, przetwarzaniu i orurowaniu ropy i gazu.

MLP, które koncentrują się na eksploracji i produkcji, z drugiej strony "przeżywają znaczny dystres w długim okresie niskich cen surowców" - mówi.

8 gwałtownych zapasów, które poniosły duże odbicie