>> >> Jak stan cywilny wpływa na świadczenia emerytalne

Jak stan cywilny wpływa na świadczenia emerytalne

Anonim

Jedną z zalet małżeństwa jest to, że pary, które mają 401 (k) w pracy, mogą odroczyć dwukrotnie więcej niż osoby samotne. iStockPhoto

Małżeństwa są uprawnione do różnych świadczeń emerytalnych, których nie mają osoby samotne. W niedawnym raporcie Rządowego Biura Odpowiedzialności zbadano, w jaki sposób malejące współczynniki małżeństwa wpływają na to, jak przygotowane pary i osoby samotne są na emeryturze. Oto, jak Twój stan cywilny wpływa na świadczenia emerytalne, do których masz prawo:

Zabezpieczenie społeczne . Osoby zamężne mają ubezpieczenie społeczne, które oferuje opcje, których nie mają osoby samotne, i mogą korzystać z różnych strategii, aby zmaksymalizować korzyści z małżeństwa. Małżonkowie są uprawnieni do otrzymania świadczeń z Ubezpieczeń Społecznych w wysokości do 50 procent zasiłków dla emerytów (jeśli jest ich więcej niż na podstawie ich własnej pracy), a pozostali przy życiu współmałżonkowie są uprawnieni do 100 procent wyższego świadczenia . Osoby zamężne mogą również ubiegać się o wypłatę i wypłatę świadczeń dla małżonków na podstawie ich własnej pracy w różnym czasie w ich życiu. Na przykład żona pobierająca świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych w oparciu o jej własną kartę pracy może przełączyć się na wynagrodzenie dla osoby zmarłej w oparciu o wyniki pracy jej męża, gdy przepadnie, jeśli jego płatność jest wyższa niż ta, którą otrzymuje. "Pary mają tę przewagę, że mogą grać w tę grę trochę i wypróbować pewne strategie", mówi Samantha Macchia, certyfikowana planistka finansowa Summit Financial Strategies w Columbus, Ohio. "Świadczenie dla wdowy będzie uzależnione od jego ostatecznej korzyści, więc czekając aż skończy 70 lat, jeśli coś mu się stanie, dostanie tę wyższą korzyść." Rozwiedzeni małżonkowie mogą otrzymywać te opłaty, jeśli małżeństwo trwało co najmniej 10 lat. Natomiast osoby samotne lub osoby rozwiedzione, których małżeństwo nie trwało przez dekadę, mogą ubiegać się o świadczenia wyłącznie na podstawie ich własnej pracy.

Jednak coraz mniej osób pobiera płatności dla współmałżonków, ponieważ kobiety coraz częściej zarabiają na tyle, aby uzyskać wyższe świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego niż te, o które mogą ubiegać się jako współmałżonkowie. Odsetek kobiet w wieku powyżej 62 lat ubiegających się o dodatki dla współmałżonków spadł z 62 procent w 1960 r. Do 9 procent w 2011 r. Jednak odsetek kobiet powyżej 62 lat, otrzymujących świadczenia dla osób pozostałych przy życiu wyłącznie na podstawie wyników pracy ich małżonka, zmniejszył się wolniej, z 23 do 16 procent w stosunku do roku poprzedniego. w tym samym okresie. "Oprócz wpływu rosnącego udziału siły roboczej, spadek zasiłków dla małżonków wśród kobiet wynika częściowo ze spadku małżeństwa", wynika z raportu GAO. "Konkretnie, odsetek kobiet, które nie są uprawnione do otrzymywania zasiłków dla Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ nigdy nie były w związku małżeńskim lub rozwiedziony po mniej niż 10 latach małżeństwa - czas potrzebny na zakwalifikowanie się do zasiłku dla współmałżonka z Ubezpieczeń Społecznych wzrósł w ciągu ostatnich dwóch dekad. "Mniej niż 1 procent mężczyzn otrzymało zasiłek dla osób pobierających świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych w 2012 roku.

Tradycyjna emerytura . Tradycyjne emerytury na ogół zapewniają stały strumień płatności przez cały okres życia emeryta i są również zobowiązane do zapewnienia wypłat pozostałemu przy życiu współmałżonkowi. Jednak ponad jedna trzecia zamężnych gospodarstw domowych z emeryturami zdecydowała się nie otrzymywać zasiłku dla małżonków, często w celu uzyskania wyższych miesięcznych płatności - ustalono GAO. Pracownik, który chce zrezygnować z objęcia małżonków, musi uzyskać pisemną zgodę małżonka. Niektóre plany emerytalne dają również pracownikom możliwość dokonywania jednorazowych płatności gotówkowych zamiast płatności dożywotnich, co pozwala im na większą swobodę wydawania lub inwestowania pieniędzy, ale także powoduje utratę bezpieczeństwa gwarantowanych płatności miesięcznych w podeszłym wieku.

401 (k) s. Parę podwójnie zarabiających, którzy oboje mają 401 (k) s w pracy może odroczenia podatku dochodowego na dwa razy więcej gotówki niż osoby samotne. Pary, które są w stanie jedynie zaoszczędzić ograniczoną kwotę, mogą zdecydować, czyją 401 (k) mają lepsze składki pracodawców i skupiają tam swoje oszczędności. Ale zdobywanie meczy obu pracodawców jest jeszcze lepsze. W latach 1992-2010 składki zamężnych kobiet na kontach emerytalnych wzrosły średnio z 20 do 38 procent, zgodnie z analizą danych Federal Reserve według GAO. Natomiast wśród gospodarstw domowych zarabiających od 55 do 64 lat z 401 (k) lub podobnymi typami rachunków, żony wniosły średnio 44 procent depozytów gospodarstw domowych na konta emerytalne.

Małżonkowie są zwykle domyślnym beneficjentem salda konta 401 (k) po śmierci właściciela konta, a małżonkowie zazwyczaj muszą podpisać umowę z dowolnym alternatywnym beneficjentem. "Małżonkowie mają prawo do planów emerytalnych i planów 401 (k)", mówi Jeffrey Massey, certyfikowany planista finansowy Massey & Associates w Lincoln, RI "Z kontem IRA żona nie staje się domyślnym głównym beneficjentem, a Ty możesz zadeklaruj kogokolwiek jako swojego głównego beneficjenta bez konieczności zrzeczenia się jej praw. "Małżonkowie nie mają jednak ochrony przed niewłaściwymi inwestycjami, saldo rachunku wydawane jest zbyt szybko lub pieniądze są wypłacane podczas zmiany pracy lub przekształcane w IRA, co nie wymagają, aby współmałżonek był beneficjentem. "W najgorszym przypadku małżonek, który uczestniczy w planie określonych składek, może wycofać wszystkie aktywa i wydać je w sposób, który nie zapewnia zabezpieczenia emerytalnego pary", zgodnie z raportem GAO. "Podczas gdy wzrost liczby par z dwoma zarabiającymi oraz pokrycie kobiet w ramach programów o zdefiniowanej składce mogą potencjalnie zmniejszyć te obawy poprzez zapewnienie alternatywnych źródeł dochodów emerytalnych, małżonkowie o niższych zarobkach lub bez dochodów mogą pozostać podatni na zagrożenia."

IRA . Pary małżeńskie mają różne limity dochodów niż osoby fizyczne, jeśli chodzi o ich zdolność do dokonywania odpisów podatkowych IRA, jeśli mają również konta emerytalne w pracy. Odliczenie podatku od tradycyjnych składek na IRA jest stopniowo wycofywane dla par małżeńskich ze zmodyfikowanym skorygowanym dochodem brutto pomiędzy 96 000 a 116 000 USD, w porównaniu do 60 000 USD i 70 000 USD dla osób fizycznych. Inwestor, który nie ma konta emerytalnego w miejscu pracy, ale pozostaje w związku małżeńskim z osobą, która może ubiegać się o ulgę podatkową, dopóki jej dochód nie osiągnie 181 000 $ a 191 000 $ w 2014. Zasada fuzji początkowej AGI dla Roth IRA wynosi 181 000 do 191 000 $ dla par małżeńskich i 114 000 do 129 000 $ dla singli.

Małżonkowie, którzy odziedziczyli IRA, są w stanie traktować go jako własny i wpłacać na własny rachunek emerytalny, którego nie mają inni beneficjenci. "Jeśli to twój współmałżonek, masz wybór, czy przetoczysz go jako własny IRA, czy też utrzymasz go jako oddzielny IRA i pobierzesz wymagane minimalne rozkłady w oparciu o to, kiedy twój zmarły współmałżonek skończyłby 70 1/2", mówi Bernie Strout, certyfikowany planista finansowy dla Gitterman & Associates Wealth Management w Iselin, New Jersey Przekazywanie pieniędzy na własny rachunek pozwala małżonkom na dalsze odraczanie podatków, dopóki nie wycofają pieniędzy. Właściciele kont IRA nie są jednak zobowiązani do wskazania swojego współmałżonka beneficjenta konta i mogą dokonywać wypłat z konta bez zgody małżonków.