>> >> Przygotuj swój portfel o stałym dochodzie gotowy na podwyżki stóp

Przygotuj swój portfel o stałym dochodzie gotowy na podwyżki stóp

Anonim

Nadszedł czas, aby przejrzeć aktywa o stałym dochodzie i dostosować je, aby uwzględnić potencjalne ryzyko związane z późnym cyklem. (IStockphoto)

Dodatkowa zwyżka stóp procentowych jest w tym roku pewna, po trzech ubiegłorocznych wzrostach. Mniej prawdopodobne jest to, jak często Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe.

Rosnące stopy procentowe, świadczące o pozytywnym zdrowiu gospodarczym, zazwyczaj spotykają się z mniejszym entuzjazmem ze strony inwestorów o stałym dochodzie. Wraz ze wzrostem stóp ceny obligacji spadają, powodując druzgocący cios w portfel o stałym dochodzie. "Od kilku lat na rynku obligacji krótkoterminowych jest wiele wyzwań" - mówi Jeff Powell, partner zarządzający w Polaris Greystone Financial Group w San Rafael w Kalifornii.

Rentowności krótkoterminowych obligacji wzrosły bezpośrednio w wyniku działań Fed, co spowodowało spadek cen obligacji krótkoterminowych. Pośrednie i długoterminowe obligacje doświadczyły odwrotnego efektu - rosnących cen i spadających rentowności - inwestorzy zagraniczni zamiast tego zamienili się na krótkoterminowe obligacje skarbowe USA. "Perspektywa 2018 roku wydaje się być powtórką tego, co miało miejsce w 2017 r., A Fed oczekuje, że pod koniec roku podniesie stopy od 50 do 75 punktów bazowych" - mówi Powell.

To prawdopodobnie nie jest to, co chcesz usłyszeć, jeśli twoje stopy zwrotu z inwestycji o stałym dochodzie przestały działać w 2017 roku. "Fed zaostrza politykę pieniężną, krzywa rentowności się spłaszcza, a spready kredytowe są bliskie historycznie wysokim poziomom" - mówi Brian Rehling, współprzewodniczący globalnej strategii o stałym dochodzie w Wells Fargo Investment Institute w St. Louis.

Inwestorzy nie powinni jednak płacić kaucją za obligacje i stałe dochody. Zamiast tego nadszedł czas na dokonanie przeglądu aktywów o stałym dochodzie i dostosowanie ich w celu uwzględnienia potencjalnych zagrożeń pod koniec cyklu. "Zastanów się nad pozycjonowaniem portfela instrumentów o stałym dochodzie" - mówi Rehling.

Inwestorzy muszą przemyśleć swoją definicję ryzyka. Rosnące stopy procentowe mają sposób na odwrócenie obligacji. "Zazwyczaj część obligacji twojego portfela ma być balastem, zapewniającym stabilność i dochody" - mówi Powell. Potencjał strat obligacji ze wzrostu stóp może jednak zagrozić tej strategii.

Ponowne przydzielenie części twojego portfela o stałym dochodzie w celu uwzględnienia inwestycji w zagraniczne papiery wartościowe o stałym dochodzie, produkty chronione przed inflacją, takie jak obligacje o zmiennym oprocentowaniu, lub obligacje zamienne, które nie wykazują typowych zachowań obligacji, mogą pomóc zmniejszyć ryzyko związane z rosnącymi stopami . Przejście na obligacje o krótszych terminach zapadalności - lub fundusz, który w nie inwestuje - to kolejny sposób na zminimalizowanie zysków z obligacji o stałym dochodzie z obligacji długoterminowych - lub strat, jeśli sprzedajesz obligacje przed ich spłatą.

Inwestorzy mogą również chcieć uniknąć inwestycji o stałym dochodzie, które są najbardziej zagrożone, gdy stopy procentowe rosną. Na przykład długoterminowe obligacje są oczywistymi stratami, mówi Jonathan Swaney, menedżer portfela w nowojorskiej bazie funduszy alokacji aktywów. "Obligacje wyemitowane przez mocno zadłużone spółki również są zagrożone, ponieważ wyższe zyski mogą osłabić ich zdolność do obsługi długu." W przypadku akcji "firmy, które oferują wysoką stopę dywidendy, zwłaszcza te, które zwykle wykorzystują znaczną dźwignię finansową, takie jak przedsiębiorstwa usług komunalnych i telekomunikacyjnych, mogą generować niższe całkowite zyski niż szerszy rynek."

Inwestorzy o stałym dochodzie z obligacjami długoterminowymi mogą łatwo zostać zaskoczeni stratami. "Skrócenie czasu trwania portfela obligacji przy jednoczesnym zwiększeniu środków pieniężnych znacznie zmniejsza ryzyko stopy procentowej" - mówi Thomas Hudson, dyrektor ds. Badań inwestycyjnych w TFC Financial Management w Bostonie.

Opóźnione powroty powinny być utrzymane w perspektywie. Każde portfolio wymaga różnych komponentów, aby się zrównoważyć. Na przykład "obligacje są kluczem do zapewnienia ochrony kapitału, stałego dochodu i przeciwwagi dla spadającego rynku akcji", mówi Kevin Adkins, dyrektor ds. Inwestycji w Family Wealth Group w Lexington, Kentucky.

Ten ostatni fragment jest szczególnie ważny, jeśli istnieje korekta rynkowa. Akcje napędzają epicką falę, ale pytania o długowieczność tego hossy są obfitujące. Chociaż mają niskie zyski, obligacje i inne aktywa o stałym dochodzie oferują także mniejszą zmienność, co jest atrakcyjną cechą, jeśli zapasy zaczynają tracić na wartości.

Najważniejszy jest całkowity zwrot z całego portfela - mówi Philip R. McDonald, dyrektor ds. Inwestycji w Symmetry Partners w Glastonbury w stanie Connecticut. "W interesie inwestorów leży nie kontrolowanie poszczególnych pozycji portfela w oparciu o klasy aktywów, fundusze lub papiery wartościowe" - mówi.

Szeroka dywersyfikacja portfela zawsze będzie miała zwycięzców i przegranych, więc twój idealny alokacja aktywów powinna odzwierciedlać twoje długoterminowe oczekiwania i priorytety, "nie krótkoterminowe prognozy", mówi McDonald.

To nie czas na ściganie plonów. Przez ostatnie kilka lat inwestorzy obciążali się ryzykiem kredytowym w zamian za wyższe zyski, często z powodu błędnego wyobrażenia o tym, jaki powinien być dochód, mówi McDonald. "Typowym nastawieniem behawioralnym jest oczekiwanie, że dochód z portfela powinien stanowić określony procent, ponieważ zdywersyfikowane portfele obligacji mogły osiągnąć to w przeszłości."

Jest problem z tą strategią. "Wysokie zyski jako klasa aktywów nie zachowują się jak inwestycje o stałym dochodzie przez cykle gospodarcze i kredytowe, a raczej są bardziej podobne do akcji" - mówi McDonald. Kiedy rentowności papierów skarbowych rosną, a marże kredytowe rosną, inwestorzy ze skoncentrowaną ekspozycją kredytową mogą być mniej zdywersyfikowani iw rezultacie ponosić większe straty, niż się spodziewali.

Próbowanie czasu na rynku obligacji jest także przegraną propozycją. "Rzadko, jeśli w ogóle, będziesz w stanie kupić zabezpieczenie dokładnie w odpowiednim momencie, aby wyeliminować jakiekolwiek ujemne zwroty", mówi Jay Sommariva, wiceprezes i starszy menedżer portfela w Fort Pitt Capital Group w Pittsburghu. Zamiast tego kupuj wysokiej jakości inwestycje.

Przed dokonaniem dramatycznego przeniesienia lub wykupu obligacji, Rehling doradza inwestorom, aby rozważyli całkowity zwrot z inwestycji, który obejmuje dochody odsetkowe oprócz zwrotu z inwestycji, ponieważ jest to najdokładniejsza miara wyników o stałym dochodzie. "Inwestorzy, którzy zaniedbują przychody z odsetek i rozważają jedynie ruch cen, tracą połowę obrazu" - mówi.

Sprzedaż wszystkich obligacji w celu wyeliminowania ekspozycji na ryzyko stopy procentowej stwarza jedynie nowe ryzyko - nieosiągnięcia celów inwestycyjnych. Przejście na zabezpieczone na stopy procentowe fundusze giełdowe lub papiery wartościowe zabezpieczone przed inflacją mogą sprawić, że poczujesz się bezpieczniej w krótkim okresie, ale w dłuższej perspektywie będziesz mieć wyższe zwroty. "Czasami pozostawanie w portfelu właściwym dla twoich celów i ograniczeń jest najlepszą decyzją" - mówi McDonald.

Najlepsze fundusze ETF zabezpieczone przed inflacją

# 1

Ranga

SPDR® Blmbg Barclays TIPS ETFIPE

Nazwa funduszu

3, 15%

Powrót 1-Year

# 2

Ranga

SPDR® Blmbg Barclays 1-10 Year TIPS ETFTIPX

Nazwa funduszu

1, 78%

Powrót 1-Year

# 3

Ranga

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETFSTIP

Nazwa funduszu

0, 80%

Powrót 1-Year

# 4

Ranga

Schwab US TIPS ETF ™ SCHP

Nazwa funduszu

2, 95%

Powrót 1-Year

# 5

Ranga

Vanguard Short-Term Infl-Prot Secs ETFVTIP

Nazwa funduszu

0, 82%

Powrót 1-Year

# 6

Ranga

FlexShares iBoxx 3Yr Target Dur TIPS ETFTDTT

Nazwa funduszu

0, 51%

Powrót 1-Year

# 7

Ranga

FlexShares iBoxx 5Yr Target Dur TIPS ETFTDTF

Nazwa funduszu

1, 96%

Powrót 1-Year

# 8

Ranga

iShares TIPS Bond ETFTIP

Nazwa funduszu

2, 92%

Powrót 1-Year

# 9

Ranga

PIMCO 15+ Rok US TIPS ETFLTPZ

Nazwa funduszu

9, 44%

Powrót 1-Year

# 10

Ranga

PIMCO 1-5 lat US TIPS ETFSTPZ

Nazwa funduszu

0, 64%

Powrót 1-Year

# 1

SPDR® Blmbg Barclays TIPS ETFIPE

3, 15%

# 2

SPDR® Blmbg Barclays 1-10 Year TIPS ETFTIPX

1, 78%

# 3

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETFSTIP

0, 80%

# 4

Schwab US TIPS ETF ™ SCHP

2, 95%

# 5

Vanguard Short-Term Infl-Prot Secs ETFVTIP

0, 82%

# 6

FlexShares iBoxx 3Yr Target Dur TIPS ETFTDTT

0, 51%

# 7

FlexShares iBoxx 5Yr Target Dur TIPS ETFTDTF

1, 96%

# 8

iShares TIPS Bond ETFTIP

2, 92%

# 9

PIMCO 15+ Rok US TIPS ETFLTPZ

9, 44%

# 10

PIMCO 1-5 lat US TIPS ETFSTPZ

0, 64%

Ranga

Nazwa funduszu

Powrót 1-Year

Informacje o zapasach na dzień 25 stycznia 2018 r