>> >> Czy jesteś na odpowiednim poziomie ryzyka?

Czy jesteś na odpowiednim poziomie ryzyka?

Anonim

"Kiedy skumulowana jest zmienność, sprzedaj coś, co reaguje nieprawidłowo na dolegliwości" - radzi jeden z ekspertów. (IStockPhoto)

Ryzyko i zwrot są powiązane. Zapasy są bardziej ryzykowne niż obligacje, dlatego wracają więcej.

Intelektualnie inwestorom nie jest trudno ogarnąć czynniki ryzyka i zwrotu akcji, obligacji i gotówki.

Ale kiedy patrzysz na duże spadki indeksów o kilka punktów procentowych w krótkim okresie czasu, intelektualne zrozumienie może zająć tylne miejsce dla bardziej instynktownych instynktów. Wtedy wielu inwestorów zaczyna sięgać po przycisk sprzedaży - nawet jeśli uważali, że ich tolerancja na ryzyko jest wysoka.

W czasach niestabilności rynku niektórzy inwestorzy uciekają do gotówki, którą postrzegają jako bezpieczną. Jednak środki pieniężne nie nadążają za inflacją i mogą osłabić przyszłą siłę nabywczą, jeśli są utrzymywane w dużych ilościach.

Ale zła decyzja inwestycyjna może z łatwością zostać zracjonalizowana.

Na przykład ludzie wierzą, że ostatnie wydarzenia będą kontynuowane w przyszłości. Zjawisko to, zwane tendencją odwetową, wpływa na inwestycje. To powoduje, że ludzie mieszają portfele w reakcji na ostatnie warunki, zamiast po prostu trzymać się z góry ustalonego planu.

Wstrząs w gotówce lub pośpieszna zamiana aktywów może w krótkim czasie czuć się dobrze, ale działania te mają długotrwałe szkodliwe skutki.

"Czasami inwestorzy mogą być podatni na uprzedzenia, które może uczynić z nich swoich najgorszych wrogów, reagując na historię dnia", mówi Keith Reiland, menedżer prywatnych klientów w Jensen Investment Management w Lake Oswego, Oregon.

Reiland mówi, że inwestorzy powinni nadal koncentrować się na długoterminowych celach ", które prawdopodobnie nie różnią się od Chin, ropy naftowej czy innych negatywów, na których rynki są dziś skupione".

Jeśli inwestor nie będzie się czuł komfortowo w związku z kompromisem związanym z ryzykiem i zyskiem w swoim portfelu, być może nadszedł czas, aby ponownie rozważyć te cele inwestycyjne.

John Augustine, główny strateg inwestycyjny w Huntington Wealth & Investment Management w Columbus, Ohio, mówi, że inwestorzy powinni mieć na oku długoterminowy, a nie próbować czasu na rynku lub gonić wydajność.

"Każdy inwestor ma unikalne progi ryzyka, perspektywy inwestycyjne i horyzont czasowy" - mówi. "Każdy inwestor ma jednak jeden z trzech celów inwestycyjnych związanych z ich rachunkami: wzrost wartości kapitału, generowanie dochodu lub zachowanie kapitału." Wiedząc, które konto jest powiązane z tym celem, a horyzont czasowy wokół niego pomoże inwestorom - i ich doradcom - najlepsze pozycje portfeli dzięki zmienności rynku. "

Reiland mówi, że rzadko zaczyna rozmowę z klientem, pytając o tolerancję na ryzyko. Mówi, że to "głównie dlatego, że klienci zwykle opisują zrozumiałą niechęć do zmienności rynku, podczas gdy zmienność zazwyczaj reprezentuje krótkoterminowe ruchy rynkowe, ryzyko stanowi o wiele bardziej poważne zagrożenie, że klient nie osiąga swoich celów, które zwykle wiążą się ze znacznie dłuższym czasem horyzont."

Reiland twierdzi, że reagując na zmienność, inwestorzy ryzykują repozycjonowanie się w zbyt konserwatywnej alokacji aktywów. Ta pośpiesznie skonstruowana alokacja może być niespójna z horyzontem czasowym danej osoby, potrzebami w zakresie przepływu gotówki i ogólnym celem wzrostu.

David Meier, kierownik portfela w firmie Motley Fool Asset Management w Alexandria w stanie Wirginia, twierdzi, że zbyt wiele uwagi poświęca zwrotowi z portfela i zbyt mało uwagi na temat ryzyka.

"Definiujemy ryzyko jako trwałą utratę kapitału, a my nie lubimy tracić pieniędzy, więc podczas naszego procesu badawczego zadajemy sobie nawzajem pytania typu:" Co może być nie tak? ". i "Czy otrzymujemy wystarczającą rekompensatę za podjęcie takiego ryzyka?" Nie możemy wyeliminować ryzyka z naszych portfeli, ale możemy ciężko pracować, aby zrozumieć ryzyko, jakie podejmujemy "- mówi Meier.

Augustine mówi, że istnieją cztery podstawowe zasady do poruszania niestabilnych okresów na rynku.

Po pierwsze, mówi: "Wszystko działa przez jakiś czas, więc należy zdywersyfikować inwestycje w grupy akcji, obligacji i nieruchomości." Po drugie, kiedy raporty giełdowe przenoszą się z wiadomości na pierwsze strony wiadomości, historycznie czas dla inwestorów o horyzoncie czasowym większym niż pięć lat, aby uzyskać bardziej agresywny przydział środków. "

Po trzecie, mówi, że ważne jest wiedzieć, co posiadasz i dlaczego. "To pomaga inwestorom spać w okresach zwiększonej zmienności" - mówi. Po czwarte, inwestując, wygrywasz, sprzedając swoich przegranych, a gdy zwiększa się zmienność, sprzedaj coś, co reaguje nienaturalnie na dolegliwości.

Doradcy podkreślają szeroką dywersyfikację, ponieważ różne klasy aktywów nie działają w tym samym czasie w tym samym czasie. Ten brak korelacji może pomóc w wygładzeniu zwrotów i złagodzić ryzyko spadku.

Szczera ocena własnej tolerancji ryzyka jest kluczowa dla osiągnięcia celów inwestycyjnych, mówi Meier.

"W ten sposób, gdy stanie się coś nieoczekiwanego - i tak się stanie - doradcy i osoby prywatne będą w stanie współpracować, by trzymać się swojego planu, który wydaje się być najlepszym sposobem działania" - mówi.