>> >> Czy są to fundusze docelowe w ciągu dnia?

Czy są to fundusze docelowe w ciągu dnia?

Anonim

Czas to pieniądz (Getty Images)

Oszczędność forretowania nie jest prosta, być może dlatego Amerykanie są tak źli.

Docelowe fundusze starają się odrobić złożoność budowania jajek gniazdowych poprzez automatyczne przeliczanie miksu inwestycyjnego, w zależności od wieku oszczędzającego. Podczas gdy fundusze docelowe mają swoich entuzjastów, niektórzy specjaliści od finansów osobistych uważają, że pracownicy mogą szybko się zmienić, wchodząc w fundusze docelowe.

Przed ważeniem zalet i wad najlepiej jednak zacząć od szybkiego wyjaśnienia, jakie są fundusze docelowe w danym dniu.

Jak sugeruje nazwa, fundusze na dzień docelowy składają się z inwestycji, których skład aktywów, obligacji i gotówki zmienia się wraz ze zbliżającym się spodziewanym rokiem emerytalnym (2030, 2045 itd.) - lub w przypadku planu 529, kiedy dziecko spodziewa się rozpocząć naukę.

Na przykład fundusz z docelową datą emerytury na 2045 r., Nastawiony na osoby urodzone około 1980 r., Składałby się głównie z akcji, ponieważ inwestorzy w połowie lat 30. prawdopodobnie bardziej koncentrowali się na oszczędnościach niż na utrzymaniu kapitału.

Ważne jest, aby pamiętać, że chociaż plan 401 (k) twojego pracodawcy może nakłonić cię do planu z rokiem docelowym, który zbiega się z ukończeniem 65 lat, nic nie powstrzyma cię od zainwestowania w fundusz z wcześniejszą lub późniejszą datą docelową.

Docelowe fundusze zapewniają oszczędzającym prostą alternatywę dla złożonej decyzji, mówi Michael Guillemette, profesor University of Missouri z doktoratem planowania finansowego i współautorem najnowszego raportu na temat TDF. Fundusze te pozwalają inwestorom na umieszczenie celów oszczędnościowych na autopilocie i zapewniają korzyści z profesjonalnego zarządzania pieniędzmi, dywersyfikacji i automatycznego przywracania równowagi.

"Takie korzyści są ważne dla osób, które mogą popełnić poważne błędy inwestycyjne" - czytamy w raporcie.

O ile TDF nie mogą zagwarantować zwrotu lub wyeliminować ryzyko strat, zapewniają one poziom wiedzy inwestycyjnej, na którą przeciętni inwestorzy zazwyczaj nie mogą sobie pozwolić. Mimo to, Guillemette mówi, że fundusze te są zadowalające, nie są optymalne, ponieważ nie uwzględniają wielu czynników, w tym chęci inwestora do radzenia sobie z niepewnością.

Ten brak elastyczności skłania niektórych ekspertów finansowych do sugerowania, że ​​oszczędzający mogą zrobić coś więcej niż wszystkie swoje oszczędności w funduszach docelowych.

Ukierunkowanie planu oszczędzania na konkretny rok nie uwzględnia istotnych kwestii - mówi Andrew Gardener, prezes Tanglewood Legacy Advisors w Houston. "Inwestycje w terminie docelowym mają sens, gdy znasz datę zakończenia, np. College. Wiesz, że 10-latek najprawdopodobniej będzie potrzebował funduszy w ciągu 8 do 12 lat", mówi ogrodnik.

Emerytura jest jednak znacznie mniej przewidywalna, a strategia inwestycyjna oszczędzającego powinna uwzględniać fakt, że emerytura może trwać nie tylko lata, ale i dziesiątki lat. "Co to jest portfel z ryzykiem (horyzontem) 12 miesięcy dla portfela, który może wymagać 12 lat lub więcej", mówi Gardener.

Co więcej, chociaż fundusze są skierowane na inwestorów, którzy unikają ryzyka, TDF są winni podejmowania większego ryzyka, ponieważ ratingi są oparte na wcześniejszych wynikach, mówi Robert Schmansky, certyfikowany doradca finansowy z Clear Financial Advisors w Livonia w stanie Michigan.

"Fundusz docelowy nie eliminuje potrzeby, aby wiedzieć, w co inwestujesz" - mówi Schmansky. "W rzeczywistości wymagają większej kontroli niż samodzielnego wyboru kombinacji funduszy".

Zauważa, że ​​niektóre TDF zabierają oszczędzających na emeryturę, podczas gdy inni twierdzą, że przechodzą na emeryturę. To powoduje, że niektóre fundusze dokonują dużych zmian w alokacji w roku docelowym na emeryturę, niezależnie od wieku inwestora.

"Ponadto fundusze nie wykorzystują lokalizacji aktywów i często nie korzystają z najlepszych dostępnych opcji w ramach 401 (k)" - mówi Schmansky. Na przykład dobrze oceniany fundusz o stabilnej wartości prawdopodobnie uzyska więcej niż alokacja rynku pieniężnego w ramach TDF.

Co więc inwestor powinien zrobić? Kluczem jest poznanie własnej awersji do ryzyka - na ile niepewności jesteś gotów poradzić sobie w dążeniu do wyższych zysków. Badania są również kluczowe i nie wymagają tak dużego wysiłku, jak sugerowałby to drobny druk w każdym prospekcie. To, czego szukasz, to które fundusze i klasy aktywów inwestuje TDF i jak zmieniają się w czasie.

Co więcej, dostawcy informacji o funduszach, tacy jak Morningstar, mogą zapewnić wgląd w wyniki osiągane w przeszłości, gdy fundusz plasuje się wśród rówieśników i kosztów związanych z funduszem.

W końcu staniesz się bardziej świadomym inwestorem i lepiej określisz, który fundusz docelowy jest dla Ciebie najlepszy - lub czy TDF to najlepsza inwestycja dla Twojego stylu inwestycyjnego.

W końcu nie ma powodu, by zadowalać się satysfakcjonującymi zwrotami, gdy optymalne wyniki mogą być po prostu inwestycją.