>> >> 7 wskazówek, które pomogą w utrzymaniu portfela z inflacją

7 wskazówek, które pomogą w utrzymaniu portfela z inflacją

Anonim

Biznesmen umieszcza monety na stos monet. (Getty Images)

Inflacja może działać podobnie do twojego portfela i zużywać swoją siłę nabywczą w nadchodzących latach, jeśli nie planujesz tego.

W 1970 r. Średni koszt nowego samochodu wynosił 3 450 USD, ale 46 lat później wzrósł prawie dziesięciokrotnie do ponad 33 500 USD. W tym tempie, przeciętny nowy samochód od 50 lat kosztowałby 330 000 $.

"Mimo że stopa inflacji była niska w ostatnich latach, inflacja może nadal rabować twoje oszczędności" - mówi Richard W. Rausser, ekspert ds. Planowania emerytury, starszy wiceprezes Pentegra Retirement Services w White Plains w stanie Nowy Jork. "Na przykład w ciągu 30 lat stosunkowo niska średnia roczna stopa inflacji wynosząca 3% zmniejszy siłę nabywczą konta oszczędnościowego o wartości 200 000 USD do 82.397 USD".

Jeśli planujesz przejść na emeryturę za kilka dziesięcioleci, oto kilka wskazówek, które pozwolą Ci upewnić się, że Twój portfel przynajmniej nadąża za inflacją, oraz kilka rad, co zrobić, jeśli nie jest.

Poznaj swój barometr CPI. Inflacja zmienia się z roku na rok, a Departament Pracy USA publikuje okresowo informacje o stopach inflacji. Najczęściej stosowanym wskaźnikiem inflacji jest wskaźnik cen konsumpcyjnych publikowany co miesiąc na stronie internetowej Bureau of Labor Statistics. Śledzi ceny z ponad 23 000 placówek handlu detalicznego i usług oraz obejmuje takie produkty, jak żywność, wynajem, leki i benzynę, mówi Matt Hylland, planista finansowy i doradca inwestycyjny dla Hylland Capital Management w Virginia Beach w stanie Wirginia.

"W prosty sposób inwestorzy mogą porównywać stopy zwrotu z inwestycji ze stopami CPI z roku na rok, jeśli twoje inwestycje wzrosną w tym roku o 2 procent, ale CPI wzrośnie o 3 procent, straciłeś 1 procent siły nabywczej". Hylland mówi.

Zaplanuj co najmniej 4-procentowy wzrost. Chociaż obecna stopa procentowa wynosi 1, 4 procenta, lepiej być nadprzygotowanym na emeryturę, a są rzeczy, które zwiększają się częściej niż się spodziewano. "Zwykle używamy 4 procent jako konserwatywnej stopy inflacji z pewnym marginesem błędu, biorąc pod uwagę słabe perspektywy wzrostu w ciągu najbliższych kilku lat", mówi Brian Menickella, partner zarządzający i szef działu usług finansowych w King of Prussia, Grupa Beacon z siedzibą w Pensylwanii. "Inną kwestią jest ukryty współczynnik inflacji opakowań o zmniejszonym rozmiarze i mniej usług za tę samą cenę".

Wzorce pokazują się w czasie. Sprawdzając swój portfel, "upewnij się, że masz co najmniej pięcioletnią historię, ponieważ cykle rynkowe mogą stanowić niedokładną reprezentację tego, co historycznie przydziela portfel", mówi Menickella.

Monitoruj swoje inwestycje. Eksperci twierdzą, że chodzi o alokację aktywów, a domyślna opcja dla wielu 401 (k) niekoniecznie zwiększa twoje pieniądze tak szybko, jak inflacja je zje. "Jeśli większość 401 (k) zostanie zainwestowana w fundusze rynku pieniężnego lub ekwiwalenty gotówki, istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że twoje konto będzie nadążać za inflacją" - mówi ReKeithen Miller, certyfikowany planista finansowy i menedżer portfela z Palisades Hudson Financial Grupa, w Atlancie.

"Uważam, że wiele osób przyczynia się do ich 401 (k), ale nie są w stanie monitorować podstawowych inwestycji Często, domyślną opcją w 401 (k) jest fundusz rynku pieniężnego lub fundusz stabilnej wartości, które są idealne do zachowania kapitału, ale nie zapewni wzrostu, którego potrzebuje inwestor, aby utrzymać swoją siłę nabywczą w obliczu inflacji ", mówi.

Zmień miks. Jeśli twoja 401 (k) jest zbyt konserwatywna, przejrzyj alokację aktywów w akcje, obligacje i gotówkę, aby potencjalnie skorygować ją tak, aby zawierała tyle zapasów, ile pozwala na to twoja tolerancja na ryzyko, ponieważ akcje zapewniają większy potencjał dla długoterminowych zwrotów, mówi Menickella .

Mówi Rausser: "Zainwestowanie części twojego konta w akcje, które mają największy potencjał, by uzyskać zyski z inflacji, również zwiększa potencjał twojego portfela do twoich potrzeb."

Rozważ TIPS, iBonds. Może być sens, aby powiązać inwestycję z indeksem cen konsumpcyjnych, zwłaszcza jeśli masz stały dochód. "WSKAZÓWKI to obligacje skarbowe, których główna inwestycja jest powiązana z CPI, zapewniając, że właściciele TIPS będą otrzymywać zwroty, które dostosowują (do) wzrostu CPI", mówi Hylland. "iBonds to obligacje oszczędnościowe dla osób fizycznych, które oferują dwie oddzielne płatności odsetkowe, jedna to stała stawka ustalona w chwili zakupu, a druga to stawka, która dostosowuje się w oparciu o CPI."

Sprawdź oprocentowanie dla drabin, płyt CD i obligacji. Jeśli nie chcesz, aby przez długi czas obowiązywała stała stopa, rozważ utworzenie drabin zabezpieczających, które dojdą do skutku w różnych momentach, lub kupuj obligacje skarbowe o krótszym terminie zapadalności, których cena jest w mniejszym stopniu uzależniona od inflacji, mówi Hylland. "Obligacje o krótszym terminie zapadalności również umożliwiają im reinwestowanie po wyższych stawkach w miarę dojrzewania obligacji" - mówi Hylland. Płyty CD są również oprocentowane. Możesz zostać ukarany, jeśli wpłacisz pieniądze zanim dojdą do skutku.

"Dla inwestorów o stałym dochodzie, którzy chcą uzyskać wyższą stopę zwrotu (ale z dodatkowym ryzykiem braku wartości), istnieją również obligacje korporacyjne o zmiennym oprocentowaniu, których wypłaty różnią się w zależności od stóp procentowych", mówi Hylland.