>> >> 7 znaków technicznych, aby dostrzec rynek

7 znaków technicznych, aby dostrzec rynek

Anonim

Giełda ze wzrostem (Getty Images)

Makingmoney na giełdzie nie jest obiektywnie trudny. Kup fundusz indeksowy, usiądź wygodnie i poczekaj. Na dłuższą metę zrobisz porządną sumkę.

Ale jest problem z tą strategią: nie jest to zabawne - i jest mniej lukratywne niż faktyczne pokonanie rynku. Podczas gdy inwestorzy długoterminowi stosują strategię "kupuj i trzymaj", większość inwestorów krótkoterminowych korzysta z analizy technicznej - badając wykresy, aby dowiedzieć się, dokąd zmierza rynek. Jeśli zostanie to zrobione poprawnie, przedsiębiorca może uzyskać uzasadnioną przewagę nad innymi inwestorami.

Oto niektóre z kluczowych sygnałów, które należy szukać, aby wskazać, że nadchodzi trend zwyżkowy.

Pięćdziesiąt dni średnia ruchoma zbliża się do średniej ruchomej wynoszącej 200 dni. Średnie kroczące są niezwykle ważną częścią analizy technicznej do czytania na giełdzie. Poinformują oni handlowców o średnich cenach aktywów w czasie, co daje im lepsze wyobrażenie o trendach rynkowych. Średnie 50- i 200-dniowe są dwiema najpopularniejszymi w użyciu. Kiedy średnia 50-dniowa przekroczy średnią z 200 dni, jest to przekonujący sygnał, że zaczyna się budować krótkoterminowa rozpęd, a byki wychodzą do gry. Handlowcy mogą projektować niestandardowe wskaźniki za pomocą różnych średnich ruchomych, ale zawsze są one optymistyczne, gdy krótkoterminowa średnia przekracza długoterminową.

Fairmount Santrol Holdings (ticker: FMSA) pokazał konwergencję 50-dniowych i 200-dniowych średnich kroczących w dniu 14 maja. Zobacz interaktywny wykres FMSA tutaj.

Ważony współczynnik put / call. Czasami spoglądanie na rynek opcji może być dobrym sposobem na wskazanie, gdzie idą akcje. Kiedy wskaźnik put / call jest wysoki, inwestorzy uważają, że rynek jest zawyżony. Tak stało się, gdy ważony wskaźnik put / call wzrósł powyżej poziomu 1, 6 pod koniec grudnia. Wiesz, co stało się później: rok 2016 zaczął się od najgorszego 10-dniowego występu, jaki Wall Street kiedykolwiek widział. Rynki są bardziej stabilne, gdy wskaźnik put / call jest na rozsądnym poziomie 1, 0.

Indeks Standard & Poor's 500 osiąga roczne maksimum . Bądź wdzięczny: poza "pędem", nie ma na to wymyślnej nazwy. Indeks S & P 500 przebił się 2100 po raz pierwszy w tym roku 19 kwietnia. Następnego dnia osiągnął najwyższy poziom w ciągu dnia wynoszący 2111, około 1 procent poniżej 52-tygodniowego maksimum (i najwyższego poziomu w historii) 2134 w lipcu. Osiąganie nowych rekordów za rok rzadko jest uważane za wskaźnik niedźwiedzi. Kiedy indeks porównawczy osiąga wyższe maksima i wyższe wartości, inwestorzy krótkoterminowi wiedzą, że rajd trwa.

Bollinger Bands. Techniczni handlowcy często używają Bollinger Bands, aby określić, kiedy wejść i wyjść z transakcji. Wymyślona przez technika rynku Johna Bollingera w dniach, w których odbywają się lata 80-te, istnieją trzy podstawowe cechy zespołów Bollingera. Środkowe pasmo pokazuje 20-okresową prostą ruchomą średnią, a górne i dolne pasma ustawiają dwa standardowe odchylenia od SMA. Kiedy zapasy zbliżają się do górnego pasa, jest to wykupienie; odwrotnie, gdy zbliża się do niższego pasma.

Cena akcji Jacobs Engineering Group (JEC) przebił się na czele Bollinger Band w maju. Zobacz interaktywny wykres akcji JEC tutaj.

Kanały Keltnera. Podobnie jak Bollinger Bands, kanał Keltner jest narzędziem analitycznym analizowanym przez narzędzie techniczne przy ustalaniu, czy akcje są wykupione lub wyprzedane. Środkową linię oblicza się, biorąc 10-dniową SMA od "typowej ceny", którą Keltner zdefiniował jako średnią dzienną cenę dzienną, dzienną najniższą i cenę zamknięcia w tym okresie. Następnie 10-dniowy SMA zakresu high-low jest dodawany (i odejmowany) od środkowej linii, aby zdefiniować górne (i niższe) linie kanałów.

TTM ściska S & P 500. Ścisk TTM mierzy relacje między Bollinger Bands i kanałem Keltnera, stanowiąc rodzaj "superindykatora". Zarówno Bollinger Bands, jak i kanały Keltnera dają handlarzom górne i dolne ruchome średnie pasma; w każdym przypadku, gdy górny pas jest naruszony, zapasy są wykupione, gdy dolna jest naruszona, są wyprzedane. Ścisk TTM mówi handlowcom, gdy oba zespoły Bollingera handlują pomiędzy zewnętrznymi pasmami kanału Keltnera, wskazując niższy pęd. Gdy górny pasmo Bollingera zrywa się z tego zakresu, jest to optymistyczny wskaźnik.

Przesunięcie średniej dywergencji w kierunku konwergencji. Zwany także MACD, jest to jeden z bardziej popularnych wskaźników używanych przez analityków technicznych. Podobnie jak ucisk TTM, MACD mierzy różnicę między dwiema innymi wartościami, tym razem odejmując 26-dniową wykładniczą średnią ruchomą (EMA) od 12-dniowej EMA. Jest to wykreślane na "linii sygnałowej" utworzonej przez dziewięciodniowy EMA MACD. MACD jest wskaźnikiem momentu, więc kiedy przekracza linię sygnału, pokazuje pozytywny krótkoterminowy pęd i na odwrót.