>> » 7 strategii na pomyślny urlop macierzyński kobiety obawiają się o swoje bezpieczeństwo pracy, gdy są

7 strategii na pomyślny urlop macierzyński kobiety obawiają się o swoje bezpieczeństwo pracy, gdy są

7 Strategie udanego urlopu macierzyńskiego 7 strategii na pomyślny urlop macierzyński kobiety obawiają się o swoje bezpieczeństwo pracy, gdy

7 Strategie udanego urlopu macierzyńskiego

Zabranie czasu po dziecku może być drogie. Mimo że ustawa o urlopie rodzinnym i lekarskim wymaga, aby firmy zatrudniające 50 lub więcej pracowników zapewniały 12 tygodni bezpłatnego urlopu, większość rodziców pobiera mniej, aby uniknąć rezygnacji z wynagrodzenia przez dłuższy czas. Tylko 8 procent firm oferuje pracownikom urlop płatny, a kobiety bez płatnego urlopu pobierają średnio zaledwie 6, 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. (Osoby mające płatn Czytaj Więcej