>> >> 5 terminów Każdy powinien wiedzieć o inwestowaniu

5 terminów Każdy powinien wiedzieć o inwestowaniu

Anonim

Warunki inwestycyjne na tle walutowym. (Getty Images)

Inwestorzy rutynowo wymieniają niejasne pojęcia branży finansowej. Może to zniechęcać i może nawet zniechęcić ludzi do zdobywania większej wiedzy na temat inwestowania i finansów osobistych.

Doradcy zdają sobie sprawę, że pełne żargonu rozmowy przynoszą efekty odwrotne do zamierzonych.

"Chociaż osobiste inwestowanie jest skomplikowane, wyjaśnienie tego nie powinno być" - mówi Hank Mulvihill, dyrektor Mulvihill Asset Management w Richardson w Teksasie.

"Mówiąc po angielsku, Twoi doradcy powinni być w stanie powiedzieć, co robią i jakie narzędzia wykorzystują do wykonania pracy" - mówi Mulvihill. "Mówisz, że nie wiesz, jaka jest różnica między definicją funduszy inwestycyjnych, rent, akcji, obligacji, polis gotówkowych, partnerstw, kont zarządzanych, opcji, kontraktów futures, funduszy hedgingowych czy nieskończonych zmian - Twoi doradcy powinni móc mówić ci bez użycia dziwnie brzmiącej terminologii, Twoim obowiązkiem w rozmowie jest powstrzymanie ich, gdy używają terminologii, której nie rozumiesz - to twoje pieniądze.

Ostrzega również inwestorów, aby nie zwracali uwagi na nieznane im warunki. "Nie daj się porwać wyszukanym słowom, a doradcy uwielbiają wyzywające słowa biznesu, najczęściej żargon to niepewność ze strony doradcy, zawyżony opis wyboru inwestycji, marketing lub wszystkie te kwestie razem ", mówi Mulvihill.

Oto kilka typowych terminów, które mogą być mylące:

Aktywne a pasywne zarządzanie. Mówiąc ogólnie, aktywnie zarządzany fundusz inwestycyjny utrzymuje inwestycje wybrane przez menedżerów z zamiarem pokonania punktu odniesienia. Zarządzanie pasywne zazwyczaj odnosi się do stylu inwestycyjnego, którego celem jest uchwycenie wyników rynkowych - nie przewyższających rynku - poprzez śledzenie indeksu. "Doradcy często używają tych terminów i nie sądzę, aby inwestorzy zawsze mieli jasność co do tego, do czego się odnoszą", mówi Jimmy Lee, CEO w Wealth Consulting Group w Las Vegas.

Powiernik. W świecie finansowym powiernik jest prawnie i etycznie zobowiązany do działania w najlepszym interesie swojego klienta. "Konsumenci często nie rozumieją tego terminu" - mówi Will Kelly, dyrektor zarządzający w United Capital w Baltimore.

Kelly ogranicza tę różnicę, kontrastując rolę zarejestrowanego doradcy inwestycyjnego z maklerem giełdowym. "Wszyscy doradcy inwestycyjni zarejestrowani w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd są zobowiązani do przestrzegania standardu powierniczego" - mówi. Doradcy regulowani przez państwo są również objęci standardem powierniczym.

Tak długo, jak broker rozsądnie wierzy, że inwestycja jest "odpowiednia" dla klienta, może ją kupić lub sprzedać "- mówi Kelly.

Fundusz giełdowy. Fundusz giełdowy to koszyk inwestycji śledzący indeks, produkt szeroko komercyjny lub stworzony specjalnie dla funduszu. Fundusze ETF mogą być przedmiotem obrotu w ciągu dnia, tak samo jak akcje. To jedna kluczowa różnica między ETF a funduszem wzajemnym. Fundusze ETF często mają niższe opłaty niż aktywnie zarządzane fundusze powiernicze.

W ostatnich latach wielu doradców wycofało się z droższych, aktywnie zarządzanych funduszy oraz w stosunku do funduszy ETF.

"Wyjaśniając EFK konsumentom, wyjaśniam, że są one zasadniczo inwestycjami indeksowymi, które handlują takimi akcjami, a fundusz inwestycyjny indeksu jest ponownie wyceniany raz dziennie, po rozliczeniu wszystkich funduszy leżących u podstaw portfela." ETF z drugiej strony, handluje wszystkim dzień po wymianie, więc cena zmienia się w ciągu dnia "- mówi Kelly.

Zarządzane konto. Wielu zarejestrowanych doradców inwestycyjnych ma dyskrecję na koncie klienta. Oznacza to, że doradca jest uprawniony do kupowania, sprzedawania i równoważenia, bez uzyskania zgody klienta przed każdą transakcją. To zupełnie inny proces niż praca z maklerem giełdowym, który wymaga pozwolenia przed każdą transakcją lub z zarządzania własnym kontem maklerskim.

" Często słyszę, jak doradcy używają tego terminu do swoich klientów, i czasami zastanawiam się, czy inwestor rozumie, co to oznacza, w porównaniu z jakimkolwiek innym typem konta, jakie mają" - mówi Lee. "Z mojego doświadczenia wynika, że ​​kiedy doradcy używają tego terminu, odnoszą się do rachunków kierowanych na zasadzie uznaniowej przez doradcę, zrekompensowanych opłatami, a nie prowizjami, ale nie jestem pewien, czy inwestor zna różnicę między tym a standardowym pośrednikiem. konto, które nie jest częścią żadnej umowy doradczej. "

Cykl rynkowy. Jest to pojęcie zarządzających inwestycjami, a media finansowe często używają do opisu realizacji inwestycji przez pewien okres czasu, który jest określany jako cykl rynkowy.

"Mówiąc najprościej, cykl rynkowy to okres, w którym rynek wznosi się do maksimum - rynek hossy - następnie spada do minimum - rynek niedźwiedzi - a ceny znów zaczynają rosnąć - rynek hossy" - mówi Kelly. "Nigdy nie znamy dokładnej długości czasu, w którym wystąpi cykl rynkowy."